Безплатно силанизиране

Национална кампания

        Национална кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби) на деца от 5 до 8 г. възраст в рамките на НППОЗД за 2017 г. ще се проведе в периода 15.09.2017 г.-20.11.2017 г.

        Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България 2015-2020 г. е приета с Решение № 559 от 31.07.2014 г. на Министерски съвет и е продължение на действащата до 2014 г. програма. Стратегическата цел на Националната програма е подобряване на оралното здраве на децата до 18 годишна възраст в  България.

         Основни приоритети на Програмата са:

  1. Повишаване нивото на информираност сред населението за оралните заболявания, със специална насоченост към родители, учители, бременните, децата и учениците относно правилна устна хигиена, правилно хранене, значението и средствата за орална профилактика.
  2. Епидемиологична оценка на зъбния кариес и отчитане нивото на кариес редукция при децата на възраст 8, 9 и 10 години, на които са поставени силанти, сравнена с контролна група деца на същата възраст, на които не са поставени силанти. 
  3. Ограничаване и намаляване на случаите с флуороза.
  4. Запечатване (силанизиране) на дълбоки фисури и ямки на първи постоянни молари.

         Силанизирането се финансира със средства по Националната програма. Всеки родител, който желае да се възползва от тази възможност, може да получи допълнителна информация от интернет страницата на Националната програма: www.oralnaprofilaktika.bg и на безплатен телефон 0800 1 45 46.