Временна програма за 26-27.10.2017г.

ВАЖНО!!! Във връзка с отсъствие на г-н Боян Александров, учител по математика, на 26 и 27.10.2017г., се налага часовете по математика да бъдат взети от преподаватели по други учебни предмети, съгласно приложената таблица, а часовете на г-жа Анета Георгиева, учител по география и икономика, ще се проведат по учебно разписание от г-жа Людмила Чавдарова за горепосочените дни. Извън часовете по математика, останалите учебни часове и за двата дни са по редовната програма на класовете.