Добри практики – 11.а с г-жа Грета Райковска

добри практики

В часа по английски език в XI а клас се учим да работим в екип. Едно от трудните умения,  което младите хора трябва да усъвършенстват.

Строихме хартиени кули и коментирахме качествата, които са ни необходими да се справяме като отбор. Трите отбора се справиха много добре като използваха различни стратегии.

Зададохме въпроса „ ЗАЩО?“ и заедно търсихме отговори. Разбрахме и се убедихме, че всеки от нас трябва да познава своите силни страни и да работи върху слабите.

В процеса на работа стигнахме до извода, че в екипната работа е важно да има единна стратегия и уважение към съотборниците и работата. Конкретната задача трябва да се изпълнява по правила и за определено време.