Събрани средства на Коледен благотворителен базар

коледа

За 14 поредна година  на 22 декември проведохме благотворителен коледен базар „Деца помагат на деца“. На базара бяха събрани 15369,35 лева. Със средствата ще бъдат подпомогнати деца от училището, деца от Дома за деца лишени от родителски грижи в с. Разлив и деца, победители в конкурси, състезания и олимпиади.

По решение на Училищното настоятелство ще бъдат раздадени награди в две категории:

  • За най-много събрани средства
  • За най-добре аранжиран щанд

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯ „НАЙ МНОГО СЪБРАНИ СРЕДСТВА“:

  • НАЧАЛЕН ЕТАП

         І д клас с класен ръководител Снежана Павлова – 1230,20 лв.

         ІІ г клас с класен ръководител Ели Георгиева – 1160,00 лв.

        ІV а клас с класен ръководител Гергана Стоилова – 581,05 лв.

  • ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

         VІІ в клас с класен ръководител Чавдар Ветов – 391,60 лв.

  • ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

        VІІІ в клас с класен ръководител Меглена Нейкова –

384,20 лв.

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯ „НАЙ – ДОБРЕ АРАНЖИРАН ЩАНД“:

  • НАЧАЛЕН ЕТАП

ІІ г клас с класен ръководител Ели Георгиева

ІV г клас с класен ръководител Минка Хаджиева

  • ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

VІІ в клас с класен ръководител Чавдар Ветов

  • ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

12.а и 12.б клас с класни ръководители Евелина Пачеджиева и Нина Серкова

         ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

ІІ д клас с класен ръководител Надя Ангелова

ІV а клас с класен ръководител Гергана Стоилова

VІ в клас с класен ръководител Цветелина Митева

ХІ в клас с класен ръководител Ветка Таскова

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ СУМА
1. І а Десислава Иванова Анастасова 527,65
2. І б Иванка Георгиева Лазарова 507,60
3. І в Ралица Петрова Бъчварова 373,10
4. І г Силвия Сашкова Филева 540,00
5. І д Снежана Делчева Павлова 1230,20
6. І е Бистра Тодорова Петрова 690,00
7. ІІ а Виктория Тошкова Мановска 545,10
8. ІІ б Вергиния Спасова Иванова 594,10
9. ІІ в Виолетка Каменова Първанова 394,70
10. ІІ г Ели Стоянова Георгиева 1160,00
11. ІІ д Надя Иванова Ангелова 553,80
12. II е Петя Тодорова Тодорова 188,00
13. ІІІ а Таня Петрова Савова 284,70
14. ІІІ б Людмила Кирилова Рафаилова 202,50
15. ІІІ в Даниела Бисерова Мановска 286,80
16. ІІІ г Мария Руменова Стоилкова 213,00
17. ІІІ д Румяна Милева Субашка 192,22
18. ІІІ е Ивелина Мирославова Николова 209,41
19. ІV а Гергана Благоева Стоилова 581,05
20. ІV б Румяна Василева Тунева 346,87
21. ІV в Димитър Георгиев Папазов 173,89
22. ІV г Минка Станиславова Хаджиева 352,57
23. ІV д Моника Ангелова Велкова 407,00
24. V а Ани Благовестова Минева 239,18
25. V б Димка Николаева Дунгарова 280,00
26. V в Милена Валентинова Маринова 200,00
27. V г Боян Алтимиров Александров 224,30
28. VІ а Светлана Стефанова Соваджиева 158,64
29. VІ б Емилия Ангелова Никова 123,41
30. VІ в Цветелина Чавдарова Митева 305,13
31. VІ г Йорданка Атанасова Янкова 260,27
32. VІІ а Юлия Кирилова Терзийска 210,20
33. VІІ б Габриела Любомирова Димитрова 115,05
34. VІІ в Чавдар Венелинов  Ветов 391,60
35. VІІІ а Росица Велиборова Савова 81,93
36. VІІІ б Мартин Стефанов Сракмаджиев 57,42
37. VІІІ в Меглена Стефанова Нейкова 384,20
38. ІХ а Людмила Райчева Чавдарова 120,05
39. ІХ б Грета Маринова Райковска 135,60
40. ІХ в Катя Стоянова Иванова 193,22
41. Х а Йорданка Милчева Антонова 84,14
42. Х б Анета Трифонова Георгиева 322,25
43. Х в Лидия Кольова Иванова 124,70
44. ХІ а Миглена Вергилова Кръстева 161,16
45. ХІ б Илияна Добринова Градинарова 182,90
46. ХІ в Ветка Тодорова Таскова 116,00
47. ХІІ а Евелина Стефанова Пачеджиева 191,34
48. ХІІ б Нина Михайлова Серкова
49. СОП Яна Досева и Румен Тасев 81,50
50.   Хигиенисти 70,90
    ОБЩО 15369,35