Класирани за областен кръг – олимпиада италиански език

italy
Име, презиме, фамилия Клас Училище Средноаритметичен брой точки
 1. Деница Ангелова Ангелова        8 105 СУ „Атанас Далчев“           94
 2. Антон Георгиев Георгиев        8 105 СУ „Атанас Далчев“           77
 3. Мария-Магдалена Пламенова Начева        8 105 СУ „Атанас Далчев“           75
 4. Пламена Мирославова Иванова        8 105 СУ „Атанас Далчев“           75
 5. Божидара Йорданова Думкова        9 105 СУ „Атанас Далчев“           95
 6. Киара-Габриела Иванчева Петкова        9 105 СУ „Атанас Далчев“           92
 7. Майа Владимирова Едрева        9 105 СУ „Атанас Далчев“           86
 8. Ева Трендафилова Трендафилова        9 105 СУ „Атанас Далчев“           84
 9. Явор Николов Илиев        9 105 СУ „Атанас Далчев“           78
10. Виктория Пламенова Панова        9 105 СУ „Атанас Далчев“           76
11. Елизабет Светлозарова Иванова      10 105 СУ „Атанас Далчев“           92
12. Донна Петрова Иванова      10 105 СУ „Атанас Далчев“           85
13. Естела Иванова Трифонова      10 105 СУ „Атанас Далчев“           81
14. Михаела Руменова Иванова      10 105 СУ „Атанас Далчев“           81
15. Паола Димитрова Жмакин      10 105 СУ „Атанас Далчев“           81
16. Мария Веселинова Райкова      10 105 СУ „Атанас Далчев“           80
17. Василена Красимирова Найденова      10 105 СУ „Атанас Далчев“           76
18. Алекси Мочи      11 105 СУ „Атанас Далчев“           94
19. Мария Николаева Чакалова      12 105 СУ „Атанас Далчев“           95
20. Александър Обретенов Обретенов      12 105 СУ „Атанас Далчев“           84 
21. Елиана Валентинова Христова      12 105 СУ „Атанас Далчев“           76
22. Кристина Иванова Трайкова      12 105 СУ „Атанас Далчев“           75
23. Мария Александрова Нидченко      12 105 СУ „Атанас Далчев“           75
24. Радослав Михайлов Сматракалев      12 105 СУ „Атанас Далчев“           75
25. Станислав Асенов Иванов      12 105 СУ „Атанас Далчев“           75