Класни ръководители и класни стаи

разговор иновация група

Класни ръководители по класове и паралелки и класни стаи, в които ще се провежда часа на класа и родителски срещи  през учебната 2018/2019 година, както следва:

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КЛАСНА СТАЯ
І а Дарина Димчева Иванова 101
І б Румяна Василева Тунева 102
І в Моника Ангелова Велкова 103
І г Димитър Георгиев Папазов 104
І д Минка Станиславова Хаджиева 105
І е Гергана Благоева Стоилова 106
ІІ а Десислава Иванова Анастасова 203
ІІ б Иванка Георгиева Лазарова 202
ІІ в Ралица Петрова Бъчварова 204
ІІ г Силвия Сашкова Филева 217
ІІ д Снежана Делчева Павлова 206
ІІ е Бистра Тодорова Петрова 214
ІІІ а Виктория Тошкова Мановска 117
ІІІ б Вергиния Спасова Иванова 202
ІІІ в Виолетка Каменова Първанова 201
ІІІ г Ели Стоянова Георгиева 306
ІІІ д Надя Ангелова Иванова 307
ІІІ е Петя Тодорова Тодорова 118
ІV а Таня Петрова Савова 214
ІV б Людмила Кирилова Рафаилова 218
ІV в Даниела Бисерова Мановска 307
ІV г Мария Руменова Стоилкова 218
ІV д Румяна Милева Субашка 117
ІV е Ивелина Мирославова Николова 118
V а Светла Петрова Симеонова 115
V б Елена Георгиева Тодорова 314
V в Любов Николаева Богданова 401
V г Биляна Милчева Стоянова 416
V д Юлия Кирилова Терзийска 405
VІ а Ани Благовестова Минева 302
VІ б Димка Николаева Дунгарова 303
VІ в Милена Валентинова Маринова 304
VІ г Боян Алтимиров Александров 402
VІІ а Светлана Стефанова Соваджиева 305
VІІ б Емилия Ангелова Никова 406
VІІ в Цветелина Чавдарова Митева 404
VІІ г Йорданка Атанасова Янкова 403
VІІІ а Ренета Иванова Димитрова 305
VІІІ б Чавдар Венелинов Ветов 314
VІІІ в Мирела Димитрова Марчева 302
ІХ а Росица Велиборова Савова 216
ІХ б Мартин Стефанов Сракмаджиев 401
ІХ в Меглена Стефанова Нейкова 416
Х а Людмила Райчева Чавдарова 402
Х б Даниела Иванова Лазарова 403
Х в Катя Стоянова Иванова 303
ХІ а Йорданка Милчева Антонова 316
ХІ б Анета Трифонова Георгиева 414
ХІ в Лидия Кольова Иванова 418
ХІІ а Миглена Вергилова Георгиева 405
ХІІ б Илияна Добринова Градинарова 304
ХІІ в Оля Николова Ангелакова 115

 

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден и класни стаи за ГЦОУД, както следва:

ГЦОУД ПАРАЛЕЛКИ УЧИТЕЛ В ГЦОУД КЛАСНА СТАЯ
1. 1 ЦДО 1 1.а Даниела Стефанова Бургуджиева 101
2. 1 ЦДО 2 1.б Екатерина Петкова Бензерска 102
3. 1 ЦДО 3 1.в Галина Цолова Живкова 103
4. 1 ЦДО 4 1.г Кристина Николаева Николова 104
5. 1 ЦДО 5 1.д Еми Кадриева Капинова 105
6.  1 ЦДО 6 1.е Михаела Пламенова Янева 106
7. 2 ЦДО 1 2.б,е Лиляна Иванова Миткова 204
8. 2 ЦДО 2 2.а,в Мария Петрова Петрова 205
9. 2 ЦДО 3 2.а,г Евелина Димитрова Гълъбова 203
10.  2 ЦДО 4 2.д,е Ирена Костадинова Стоянова 206
11. 3 ЦДО 1 3.а,б,е Гергана Димитрова Илиева 202
12.  3 ЦДО 2 3.в,г,д Иван Иванов Христов 201
13. 4 ЦДО 1 4.а,б,в,г,д,е Димитринка Маринова Дончева 218