Списък резултати от общински кръг олимпиада италиански език

знания

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ

НА ОЛИМПИАДАТА

ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 23. 01. 2019

 8.КЛАС

Моника  Грилини                                  98 т.

Светлин Светозаров 90 т.

Диана Пенчева 82 т.

   9.КЛАС 

Деница Ангелова 95 т.

Антон Георгиев 94 т.

Пламена Иванова 75 т.

Калоян Георгиев 74 т.

Мария-Магдалена Начева 74 т.

Константин Наплатаров 58 т.

 

  1. КЛАС

Ева  Трендафилова                                    92 т.    

Киара-Габриела Петкова                         90 т.  

Майа Едрева                                               89 т.  

Явор Илиев                                                 83 т.  

 

  1. КЛАС          

 

Естела Трифонова                                      88 т.    

 Донна Иванова                                           83 т. 

Михаела Иванова                                      81 т. 

Василена Найденова                                 76 т.  

 

12.клас

Алекси Мочи                                               86 т.