Промяна в дата заседание Училищно настоятелство

настоятелство

ПОРАДИ СЛУЖЕБЕН АНГАЖИМЕНТ НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО,

ДАТАТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО СЕ ПРОМЕНЯ ОТ 17.04.2019 НА 18.04.2019 г.