Семинар на тема „Работа с електронни и образователни ресурси – Booktrailers и ARTtrailers в чуждоезиковото обучение“

проект Еразъм

На 23.04.2019 г. в нашето училище се проведе семинар, организиран от РУО София-град на тема „Работа с електронни и образователни ресурси – изготвяне и прилагане на Booktrailers и ARTtrailers в чуждоезиковото обучение“

Как да се чувстваме,  след като сме споделили идеи, върху които работим с толкова любов и страст?

Щастливи, разбира се! 

След красивите думи за добре дошли на г-жа Костадинова, директор на 105. СУ, г-жа Нина Серкова откри семинара, въвеждайки ни по интересен начин в темата на нашата среща,  като разказа за началото, поставено през 2015-та година с първия клас, с който започва да ги прилага в часовете по италиански език. Преминахме към частта,  в която беше време да споделим какво е буктрейлър. Антон успя да разшири представата за книги и кино,  като ги обедини в едно в своята презентация.

 Последваха няколко трейлъра,  за да унагледим теорията,  запознаване с ресурсите, които учителите могат да ползват в часовете си, разговор за силата на междупредметните връзки в методиката на обучение, богатството от умения, които се развиват чрез този подход и най-вече – споделяне, личен опит – именно онова, което ни събра в 105.  СУ днес!

В паузата между двата панела, нашите гости учители разгледаха къта за „Кино и четене“, а ние им разказахме за  забавни моменти от процеса на изграждането му и всички ни се радваха и кимаха одобрително.

Във втория панел от семинара, ние, учениците, показахме нашите трейлъри, дадохме някои практични съвети и препоръчахме добри програми за създаването на буктрейлъри и арт трейлъри. 

Беше вълнуващо!

Беше толкова хубаво ние да сме в ролята на обучаващи!

Много от учителите имаха въпроси,  на които с радост отговорихме – вече се чувстваме професионалисти! 

Завършихме с кръгче за рефлексия, като всеки сподели как се чувства и какво си взема от днешната среща, страхотен навик,  който изградихме в края на всяка дейност,  която извършваме по време на работата ни в последните години.  Заредени от приятната атмосфера на споделяне, завършихме срещата си с раздаване на подаръци на нашите гости.

И знаете ли, наистина ни хареса, че всички си тръгнахме с усмивка!

Михаела Иванова, Донна Иванова – 11 „а“ клас, Любомир Живков – 11 „б“ клас, Стефан Роглев – 12 „а“ клас, Антон Калчев – 12 „в“ клас