Резултат жребий за прием в 1.клас

успех

Изтеглени чрез жребий на 18.06.2019г., 10:00ч в присъствието на Директор, представители на Обществен съвет и УН, членове на комисия за прием в 1 клас и родители

Италиански език

2692/13.06.2019