Свободни места за 1.клас след ВТОРО класиране- 12.06.2019 г

дете
           Паралелка Общо
Италиански език 3
Английски език 8
Информационни технологии 1
12.06.2019 г. – в 18.00 ч.Обявяване на незаетите места за трето класиране.
от 13.06.2019 г. до 14.06.2019г вкл. до 12.00 ч.Подаване заявление за участие в трето класиране.
14.06.2019 г. – в 18.00 ч.Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.
18.06.2019г. до 17.00 ч.Записване на учениците, приети на трето класиране.
20.06.2019 г.Обявяване на свободните места след трето класиране