Свободни места след трето класиране за 1.клас

дете

Училището има шест свободни места за паралелки с английски език. Записване от 21.06 до запълване на местата. Попълването на свободните места ще става по реда на записване – без класиране и без жребий.