Трето класиране за 1.клас и жребий

успех

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО БРОЯТ НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ДЕЦА, ОТГОВАРЯЩИ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ, Е ПО-ГОЛЯМ ОТ БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА, СЕ ПРИЛАГА ПРОЦЕДУРА НА СЛУЧАЙНО ИЗБРАНИ ВХОДЯЩИ НОМЕРА НА ТЕЗИ ДЕЦА СЪГЛАСНО Т.8.13 ОТ СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 129 ПО ПРОТОКОЛ № 72 ОТ 14.03.2019 Г. ВЪВ ТАЗИ ВРЪЗКА КАНИМ ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ВОДЕЩ КРИТЕРИИ ІV ГРУПА И ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРИТЕРИИ ПО Т.8.12 ОТ СИСТЕМАТА С ВХОДЯЩИ НОМЕРА ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ  за паралелка с италиански език В СТАЯ 105 НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ НА 18.06.2019 Г . В 10.00 ЧАСА, ЗА ДА ПРИЛОЖИМ ПРОЦЕДУРАТА НА СЛУЧАЙНО ИЗБРАНИ ВХОДЯЩИ НОМЕРА ЗА ТЕЗИ ДЕЦА.

СПИСЪК  НА КЛАСИРАНИТЕ НА  ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
В ПАРАЛЕЛКА С ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
Входящ №ГрупаДоп.    кр.I ЖЕЛ.II ЖЕЛ.
12684/13.06.2019410ИТИт.Екласиран
22691/13.06.201949Ит.Екласиран
32678/13.06.201945Ит.ЕАЕжребий
42692/13.06.201945Ит.ЕАЕжребий
52702/14.06.201945Ит.ЕАЕжребий
62682/13.06.201945ИТИЕжребий
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ 
В ПАРАЛЕЛКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Входящ №ГрупаДоп.   кр.I жел.II жел
12674/13.06.201945АЕИТ
22675/13.06.201945АЕИЕ
32679/13.06.201945АЕИЕ
42686/13.06.201945АЕИТ
52687/13.06.201945АЕИЕ
62690/13.06.201945АЕИТ
72703/14.06.201945АЕИЕ
82704/14.06.201945АЕИЕ
92677/13.06.201945ИТАЕ
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
В ПАРАЛЕЛКА С ИНФОРМ. ТЕХНОЛОГИИ
Входящ №Група1 жел.2. жел.
12676/13.06.20191ИТИЕ