График прием след основно образование/след 7.клас/ и инструкция за онлайн кандидатстване за родители

https://priem.mon.bg/ – ПЛАТФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Училища гнезда:

ПГ по транспорт Искър ул. „Мюнхен“ № 12

28. СУ „Алеко Константинов“ Красна поляна бул. „Възкресение“ № 60

132. СУ „Ваня Войнова“ Красно село бул. “ Цар Борис ІІІ “ № 128

137. СУ „Ангел Кънчев“ Люлин бул. „Европа“ № 135

144. СУ„Народни будители“ Младост ж.к. „Младост 3“, ул. „Бъднина“ 1

101. СУ „Бачо Киро“ Надежда ул. „Илинденско въстание“ № 36

88. СУ „Димитър Попниколов“ Овча купел ж.к. Овча купел 1, ул. „Димитър Попниколов“ № 7

149 СУ „Иван Хаджийски“ Овча купел ж.к. Овча купел 2, ул. „Иван Хаджийски“ № 21

44 СУ „Неофит Бозвели“ Подуяне ул. „Плакалница“ № 45

29. СУ „Кузман Шапкарев“ Сердика ул. „Г. С. Раковски“ № 20

ПГ по текстил и моден дизайн Триадица ул. „Балша“ № 2

29. СУ „Кузман Шапкарев“ Сердика ул. „Г. С. Раковски“ № 20

7Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите
до 02.07.2019 г. вкл.
8Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование 
03.07 – 05.07.2019 г. вкл.
9Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.до 11.07.2019 г. вкл.
10Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.до 16.07.2019 г. вкл.
11Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.до 18.07.2019 г. вкл.
12Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.до 22.07.2019 г. вкл.
13Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.23.07.2019 г.
14Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.24.07 – 25.07.2019 г. вкл.
15Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.29.07.2019 г. вкл.
16Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.31.07.2019 г. вкл.
17Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.01.08.2019 г. 
18Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.
19Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.до 13.09.2019 г. вкл.

ЛИНК КЪМ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

Online кандидатстване след 7 клас.pdf/8 – ИНСТРУКЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

https://priem.mon.bg/Online%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf