Писмо на Столична регионална здравна инспекция

Важно

С наближаване на предстоящата учебна 2019/2020 г. ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ следва да предоставят на децата и учениците попълнени ЛЗПК с попълнен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приеми ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. Същото затруднява събирането на бърза и адекватна информация при възникването на епидемична ситуация, както и предприемането на своевременни и адекватни противоепидемични мерки в организираните колективи. Това създава риск от разпространение на ваксинопредотвратими заболявания и застрашава общественото здраве.