Обучение в електронна среда от разстояние

Решение  на Софийския щаб  за преминаване в ОЕСР

Въведеното дистанционно обучение за учениците в гимназиалния етап продължава до 27 ноември, включително.
Учениците от 6 и 7 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда. Мярката се въвежда от петък, 13 ноември и се предвижда да остане в сила до 27 ноември.
На директорите на училища се препоръчва при повишаване на броя на заболелите, учебният процес да  преминава в електронна среда и за други класове.
Учениците от 1 до 5 клас продължат присъствено обучението си.
Часовете на учениците от VІ – ХІІ клас се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 година, като продължителността на часовете е както следва:
– 30 минути за учениците от VІ – VІІ клас.
– 40 минути за учениците от VІІІ – ХІІ клас.
Дневното разписание на часовете се запазва.
Графици за обучение в електронна среда

График за ученик от 1.б клас

График за ученик от 3.а клас

График за ученици от 3.б клас

График за ученик от 5.в клас

График за ученик от 5.д клас

График за ученик от 6.а клас

График за ученици от 6.д клас

График за ученик от 7.а клас

График за ученици от 7.б клас

График за ученик от 9.б клас

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*