Коледен базар – резултати

За 16 поредна година  на 20 декември проведохме благотворителен коледен базар. На базара бяха събрани 20265,56 лева.

Средствата ще бъдат изразходвани за подпомагане на социално слаби и даровити деца и ученици от училището.

Училищното настоятелство реши да бъдат раздадени награди в две категории:

  • За най-много събрани средства
  • За най-добре аранжиран коледен щанд

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯ

„НАЙ МНОГО СЪБРАНИ СРЕДСТВА“:

  •  НАЧАЛЕН ЕТАП

  ІІ е клас с класен ръководител моника Велкова – 692,00

  ІІІ д клас с класен ръководител Снежана Павлова – 1297,23

  ІV г клас с класен ръководител Ели Георгиева – 1426,80

  •  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

  VІ а клас с класен ръководител Светла Симеонова – 330,00

  • ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

  VІІІ а клас с класен ръководител Нина Серкова – 1047,00

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯ

„НАЙ – ДОБРЕ АРАНЖИРАН КОЛЕДЕН ЩАНД“:

  • НАЧАЛЕН ЕТАП

    І а клас с класен ръководител  Таня Савова

    ІІ а с класен ръководител Дарина Иванова

    ІІ е с класен ръководител Гергана Стоилова

    ІІІ д с класен ръководител Снежана Павлова

    ІV в с класен ръководител Виолетка Първанова

    ІV г с класен ръководител Ели Георгиева

  • ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

VІ а клас с класен ръководител Светла Симеонова

VІІ а с класен ръководител Валентин Вълев

Групата от VІ клас изучаваща италиански език

  • ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

    VІІІ а с класен ръководител Нина Серкова

    ХІ  б клас с класен ръководител Даниела Лазарова

    ХІІ а,б,в с класни ръководители Йорданка Антонова, Анета       Георгиева и Лидия Димитрова        

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ СУМА
І а Таня Петрова Савова 600,60
І б Румяна Милева Субашка 535,35
І в Ивелина Мирославова Николова 438,00
І г Даниела Бисерова Мановска 270,40
І д Мария Руменова Стоилкова 280,71
І е Людмила Кирилова Рафаилова 302,00
ІІ а Дарина Димчева Иванова 625,00
ІІ б Румяна Василева Тунева 443,31
ІІ в Моника Ангелова Велкова 692,00
ІІ г Димитър Георгиев Папазов 330,00
ІІ д Минка Станиславова Хаджиева 382,00
ІІ е Гергана Благоева Стоилова 592,60
ІІІ а Десислава Иванова Анастасова 425,00
ІІІ б Иванка Георгиева Лазарова 322,60
ІІІ в Ралица Петрова Бъчварова 279,40
ІІІ г Силвия Сашкова Филева 433,95
ІІІ д Снежана Делчева Павлова 1297,23
ІІІ е Бистра Тодоров Петрова 403,00
ІV а Виктория Тошкова Мановска 532,60
ІV б Вергиния Спасова Иванова 501,00
ІV в Виолетка Каменова Първанова 512,40
ІV г Ели Стоянова Георгиева 1426,80
ІV д Надя Ангелова Иванова 484,90
ІV е Петя Тодорова Тодорова 165,00
V а Йордан Петров Коралов 300,24
V б Мария Цветанова Павлова 272,42
V в Мария Стоянова Паскова 192,10
V г Светлана Стефанова Соваджиева 330,67
V д Йорданка Атанасова Янкова 531,83
VІ а Светла Петрова Симеонова 552,22
VІ б Елена георгиева Тодорова 206,50
VІ в Любов Николаева Богданова 72,00
VІ г Биляна Милчева Стоянова 161,50
VІ д Юлия Кирилова Терзийска 276,35
VІІ а Валентин Тончев Вълев 273,70
VІІ б Димка Николаева Дунгарова 210,11
VІІ в Милена Валентинова Маринова 391,10
VІІ г Боян Алтимиров Александров 222,75
VІІІ а Нина Михайлова Серкова 1047,90
VІІІ б Емилия Ангелова Никова 210,11
VІІІ в Цветелина Чавдарова Митева 139,22
ІХ а Ренета Иванова Димитрова 363,83
ІХ б Чавдар Венелинов Ветов 207,60
ІХ в Мирела Димитрова Марчева 158,00
Х а Росица Велиборова Савова 285,66
Х б Мартин Стефанов Сракмаджиев 190,00
Х в Меглена Стефанова Нейкова 286,00
ХІ а Людмила Райчева Чавдарова 257,10
ХІ б Даниела Георгиева Лазарова 217,60
ХІ в Катя Стоянова Иванова 190,00
ХІІ а
ХІІ б
ХІІ в
Йорданка Милчева Антонова 443,20
Анета Трифонова Георгиева
Лидия Кольова Димитрова
  ОБЩО 20265,56