Преместване на дати за провеждане на сертификатни изпити за владеене на английски език в 105.СУ

Уважаеми ученици и родители,

във връзка с извънредната ситуация заради COVID-19 и с цел да предпазим здравето на нашите ученици, АВО – езиков и изпитен център временно преустановява провеждането на изпити на Кеймбридж до 13.5.2020 г. Възможно е удължаване на този срок в зависимост от препоръчаните от правителството мерки в страната. Поддържаме непрекъснат контакт с Cambridge Assessment English, за да можем да предложим допълнителни изпитни дати на кандидатите . Всички актуални изпитни дати и крайните срокове за регистрация ще бъдат публикувани на сайта ни.

Подадените суми, като заявка за явяване на сертификатни изпити, не се губят. Датите за явяване на сертификатни изпити на място в училище ще бъдат съгласувани с датите на АВО – езиков и изпитен център, възможностите на кандидатите и нивото на подготовка за явяване на изпит. В условия на дистанционно обучение не се провеждат извънкласните часове за подготовка за явяване на изпит.

Учениците от 8.б клас са уведомени със съобщение в TEAMS на 27.04.2020г. Сертификатни изпити могат да бъдат проведени през есента при провеждане на подготовка през лятото и готовност с усвоени знания и умения.