ВТОРО КЛАСИРАНЕ за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година

прием 1 клас

Уважаеми родители, във връзка с големия брой подадени заявления за второ класиране, които попадат в четвърта група с 5 точки по допълнителен критерий, на 16.06.2020 от 8,30ч ще се проведе жребий измежду всички подадени заявления от 4 група + 5 точки по допълнителен критерий. Класирани на второ класиране са всички ученици с първа, втора или трета група. В жребия не участват заявленията от 4 група с по-малко от 5 допълнителни точки. За провеждането на жребий е необходимо вашето лично присъствие.