Национален кръг на олимпиадата по италиански език и класирани

Italy

На 27.06 от 8 часа ще се проведе Национален кръг на олимпиадата по италиански език.Класираните ученици да се явят в 7.30 с документ за самоличност в 36 училище „М. Горки“ ул. Пирински проход 35

УЧЕНИЦИ КЛАСИРАНИ НА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 8 клас

Александра Дениславова Тонева  

9 клас

Моника Грилини         

Светлин Петров Светозаров    

10 клас

Деница Ангелова Ангелова   

11 клас

Ева Трендафилова Трендафилова    

Майа Валентинова Едрева       

Киара-Габриела Иванчева Петкова             

Петя Руменова Галова