Свободни места за второ класиране за прием в първи клас на учебната 2020/2021 година

успех

105 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” – СОФИЯ

Свободни места след първо класиране за прием в първи клас за учебната 2020/2021г.
информационни технологиииталиански езиканглийски езикматематика и природни науки
5575

Заявления по образец се подават от 09.06.2020 г.
до 12.06.2020 г.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране 15.06.2020 г. в 18.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч.

На 17.06.2020 – 14.00-17.00ч. след приключване на НВО математика