Трето класиране за първи клас за учебната 2020/2021 година

прием 1 клас

класиран вх.№ 1752 – 3 група по водещ критерий, в паралелка математика и природни науки

НЕКЛАСИРАНИ:

За две свободни места в паралелка информационни технологии ще се проведе жребий на 23.06.2020г от 9.00ч, в присъствието на родителите, измежду всички некласирани кандидати от 4 група по водещ критерий с 5 допълнителни точки, както следва:

174145
174845
174945
175145
175545
175645
175845
176045
176545

некласирани извън жребий – кандидати в четвърта група без точки по допълнителни критерий или непредставили удостоверение за постоянен или настоящ адрес на детето, както следва:

1750/176140
175940
176340
176440