Свободни места за ученици през учебната 2020/2021 година

Важно

Свободни места за учебната 2020/2021 година

І клас – 6 места

ІV клас – 8 места

VІ клас – 3 места

Х клас, профил „Чужди езици – с интензивно изучаване на АЕ“ – 3 места

Х клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на АЕ“ – 6 места