Английски език с AVO

Уважаеми родители,
Запишете детето си като го регистрирате в сайта www.avo.bg – меню КУРСОВЕ- „Английски във вашето училище“.