График за поправителна септемврийска сесия за учениците в дневна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

test

График за ученици от гимназиален етап
в дневна форма на обучение

ПредметДата,Час, КабинетУченици
1.Философия – ЗУЧ
писмен изпит
01.09.2020 К-т 302
10:00 ч.  
9. А клас, 9. Б клас,
10 А. клас, 10 Б клас, 10 В клас,
11 Б клас
2.Информационни технологии – ЗУЧ
писмен и практически изпит
01.09.2020 К-т 302 14:00 ч.10 Б клас  
3.Физика и астрономия – ЗУЧ
писмен изпит
01.09.2020 К-т 302 14:00 ч.10 А. клас  
4.Химия и опазване на околната среда –ЗУЧ
писмен изпит
02.09.2020 К-т 302 10:00 ч.  9 А клас,
10 А. клас, 10 Б клас, 10 В клас,
11 Б клас
5.Италиански език – ЗУЧ
писмен и устен изпит
02.09.2020 К-т 302 14:00 ч.10 Б клас  
6.География и икономика – ЗУЧ
писмен изпит  
03.09.2020 К-т 302 10:00 ч.10 А. клас, 10 Б клас
7Математика – ИУЧ
писмен изпит
03.09.2020 К-т 302 14:00 ч.10 Б клас  
8Български език и литература – ЗУЧ
писмен изпит
04.09.2020 К-т 302 10:00 ч.10 Б клас  
9Български език и литература – ИУЧ
писмен изпит
04.09.2020 К-т 302 14:00 ч.  10 Б клас  
10Математика – ЗУЧ
писмен изпит
08.09.2020 К-т 302 10:00 ч.10 Б клас  

Графика за ученик от 6 клас в дневна форма на обучение

ПредметДата,Час, Кабинет
1.География и икономика – ЗУЧ – писмен изпит08.09.2020
К-т 302
10:00 ч.
2.История и цивилизация – ЗУЧ – писмен изпит08.09.2020
К-т 302
13:00 ч.
3.Италиански език – ЗУЧ – писмен изпит и устен изпит09.09.2020
К-т 302
10:00 ч.
4.Математика – ЗУЧ – писмен изпит10.09.2020
К-т 302
10:00 ч.
5.Човекът и природата – ЗУЧ – писмен изпит10.09.2020
К-т 302
13:00 ч.