График за септемврийска поправителна сесия – СФО, 9. клас 2019/2020 г.

test
1.Философия – ЗУЧ – писмен изпит01.09.2020 г. К-т 419 10:00 ч.        9. клас – самостоятелна форма на обучение
2.Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ – писмен изпит02.09.2020 г. К-т 419 10:00 ч.
3.География и икономика – ЗУЧ – писмен изпит03.09.2020 г. К-т 419 10:00 ч.