Родителска среща

прием 1 клас

На 03.09.2020 година (четвъртък) във физкултурния салон ще се проведат родителски срещи за І клас при следния график:

  • 16.00 – 16.50 часа – І а и І б
  • 17.00 – 17.50 часа – І в и І г
  • 18.00 – 18.50 часа – І д и І е

Ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

Родители и присъстващи учители задължително трябва да бъдат с маски.