Откриване на учебната година

2020-2021

Уважаеми родители,

Предстои ни една много различна учебна година. Изненади и предизвикателства очакват всички нас – ученици, учители, родители. Съвсем скоро е първия учебен ден, очакван с нетърпение и голямо вълнение от ученици и учители. Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки този ден няма да бъде същия. На тържественото откриване ще присъстват само  първите за  всеки етап класове – І, V, VІІІ и по  изключение ХІІ клас. Всички ученици трябва да бъдат в училище при спазване на посочения часови график и място на влизане в сградата на училището за провеждане на час на класа (запознаване с училищните правила за действие в ситуация на КОВИД 19, получаване на седмично разписание на часовете за І срок, получаване на учебници за ІІ – VІІ клас, организационни въпроси).

Призоваваме всички стриктно да спазват противоепидемичните правила (задължително носене на лично предпазно средство – маска/шлем, спазване на дистанция, дезинфекция).

В сградата няма да се допускат ученици и учители без маска/шлем.

Учениците от първи клас да бъдат в 08.45 часа в двора за тържествената церемония по откриване на учебната година. Останалите класове влизат за час на класа по определения график и вход. След приключване на часа класните ръководители извеждат паралелките от входа, от който са влезли. Класовете, които влизат през входовете откъм ул. „Св. Пимен Зографски“, се събират пет минути преди обявения час за влизане. Строяват се откъм двете страни на стълбището, като вдясно от него е паралелката, която ще премине през централния заден вход, а вляво – паралелката, която ще премине през страничния заден вход, откъм ул. „Св. Пимен Зографски“. След като класният ръководител събере класа, учениците влизат в сградата на училището заедно с него.

НАЧАЛО НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ – 9.00 ЧАСА.

НЯМА ДА СЕ ДОПУСКА ВЛИЗАНЕ НА РОДИТЕЛИ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕ.

Присъстващите на тържеството родители на І клас трябва задължително да спазват противоепидемичните мерки – застават на определените от училището места.

Дежурни учители ще следят да не се смесват потоците от ученици на входовете и в коридорите, както и на двора.

Класовете ще напускат сградата на училището, съпроводени от класния ръководител през определените изходи, където ще има дежурен учител, който ще следи да не се смесват потоците от ученици.

График за влизане в сградата на училището на 15.09.2020 г.:

Часови интервал ВХОД
От двора на училищетоОт улица „Свети Пимен Зографски“ – централен заден входОт улица „Свети Пимен Зографски“ – страничен заден вход /откъм лек. кабинет/Под колоните
Клас/кабинетКлас/кабинетКлас/кабинет 
7.50 – 8.008.а /3165.а/301 5.г/304
8.00 – 8.108.б/ 4055.б/302 5.д/402
8.10 – 8.208.в/2165.в/303  
8.20 – 8.30 2.а/2052.г/307 
8.30 – 8.40 2.б/2062.д/204 
8.40 – 8.50 2.в/3062.е/217 
8.50 – 9.00 3.д/2033.г/214 
9.00 – 9.10 3.б/2023.е/117 
9.10 – 9.20 3.в/2013.а/118 
9.20 – 9.30 6.г/3056.а/314 
9.30 – 9.40 6.д/4036.б/316 
9.40 – 9.50 6.в/4064.б/118 
9.50 – 10.00 4.в/2054.а/203 
10.00 –10.101.г/104  1.в/103
10.10 – 10.201.д/105  1.б/102
10.20 – 10.301.е/106  1.а/101
10.30 – 10.407.а/404  12.а/414
10.40 – 10.507.в/401  12.б/403
10.50 – 11.007.д/405  12.в/301
11.00 – 11.107.г/41610.а/314  
11.10 – 11.204.е/30710.б/302  
11.20 – 11.307.б/41411.в/305  
11.30 – 11.409.а/4044.д/206  
11.40 – 11.509.в/4024.г/217  
11.50 – 12.0010.в/4169.б/406  
12.00 – 12.1011.а/30311.б/401  

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА, ТЪРСЕТЕ В СТРАНИЦАТА 2020/2021 ГОДИНА!