Есенна ваканция

Важно

Есенна ваканция

от 30.10.2020 до 01.11.2020 г. включително

02.11.2020 г.

неприсъствен за ученици и служители