Посещение на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

библиотека

В петък (09. 10.2020 г.) сутринта ученици от 10. и 12. клас на училището под ръководството на Ч. Ветов – учител по История и цивилизации посетиха Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с инициатива за повишаване на грамотността сред учениците.

В библиотеката  бяхме посрещнати и придружени от  екскурзовод, който първоначално ни заведе в зала „История на книгата“ и прилежащата към нея класна стая. В този образователен кът са поставени информационни табла разказващи историята на книгата от Античността, през Средновековието до модерни времена.  В шкафове с витрини са поставени копия на египетски папируси с текстове и изображения, копия от средновековни ръкописни книги, печатни книги от Възраждането – една от тях е Първи Софрониев препис на „История славянобългарска“, дело на Паисий Хилендарски. Книгата е с ръчно направена подвързия от автора на преписа – Софроний Врачански. На учениците бе обърнато внимание колко време и усилия е коствало на хората преди векове създаването на една такава ръкописна книга с уникалните илюстрации към нея.

След това посетихме намиращият се на втория етаж на сградата почетен кът на Пенчо Славейков – изложено е старинното негово бюро на което той е работил. Славейков е директор на библиотеката в периода 1909 – 1911 г., със своята просветителска и организаторска дейност той допринася много за развитието на библиотеката и като цяло на книжовността след Освобождението.

Там разгледахме и изложбата посветена на изображенията от първото издание в България на романа „Под игото“ на Иван Вазов от 1894 г. Екскурзоводът на групата обясни, че първоначално артисти са пресъздали сцени от книгата, които са заснети. На базата на тези фотографии, са  изготвени илюстрации, които намират и място в романа. Автори на тези десетки картини са художниците Антони Пиотровски, Иван Мърквичка и Йосиф Обербауер.  Учениците за десетина минути разгледаха изложените изображения, каквито те не биха могли да видят в съвременните издания на книгата.

В централното фоайе на библиотеката имахме възможността да разгледаме открита изложба посветена на писателската дейност на Антон Дончев. В експозицията е обърнато внимание най-вече на книгата му „Време разделно“ учениците видяха екземпляри от преведени издания на чужди езици. Благодарение на тази изложба много от тях разбраха за романа „Време разделно“, както и за обемното творчество на автора, работил основно върху сюжети от българската история. В края на обиколката на учениците бе обяснено как могат да станат читатели на библиотеката – мястото в което те могат да ползват най-богатата колекция от книги и периодични издания в България. Посещението на библиотеката показа на учениците един свят, който те трудно ще видят в еждневието си. Там те се докоснаха само до една малка част от огромния интелектуален труд извършен от български и чужди творци, благодарение на който ние можем сега да се наречем цивилизован народ. Да се надяваме, че това ще бъде един от примерите които те ще следват в бъдещето си.

Благодарности на работещите в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ за посрещането и подкрепата.