2021/2022 година

Декларация по чл. 5 от 3 ПУО за ОРЕС

Декларация за синхронно обучение в ОРЕС

Декларация за техническо осигуряване на учениците в ОРЕС

Заявление за преминаване в ОРЕС по чл. 115а, ал. 4, т. 1-3

Заявление по ал. 3

Заявление за преминаване в присъствена форма

Училищен план за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка