Свободни места по паралелки за учебна 2021/2022 година

Клас Вид  паралелка Свободни места
I аРазширено изучаване на изобразително изкуство1
І бРазширено изучаване на информационни технологии0
І вРазширено изучаване на английски език4
І гРазширено изучаване на италиански език2
І дРазширено изучаване на италиански език2
І еРазширено изучаване на математика 2
II аРазширено изучаване на информационни технологии4
II бРазширено изучаване на италиански език1
II вРазширено изучаване на италиански език0
ІІ гРазширено изучаване на английски език2
II дРазширено изучаване на английски език1
II еРазширено изучаване на математика 0
III аРазширено изучаване на италиански език1
ІІІ бРазширено изучаване на английски език0
ІІІ вРазширено изучаване на английски език2
ІІІ гРазширено изучаване на информационни технологии0
ІІІ дРазширено изучаване на информационни технологии 3
ІІІ еРазширено изучаване на математика 0
ІV аРазширено изучаване на изобразително изкуство0
ІV бРазширено изучаване на ИТ0
ІV вРазширено изучаване на математика2
ІV гРазширено изучаване на италиански език2
ІV дРазширено изучаване на английски език1
ІV еРазширено изучаване на английски език1
V аРазширено изучаване на изобразително изкуство и информационни технологии0
V бРазширено изучаване на ИТ0
V вРазширено изучаване на английски/ италиански език0
V гРазширено изучаване на чужд език: І група:  І ЧЕ – Ит.Е и ІІ ЧЕ – АЕ  ІІ група: І ЧЕ – АЕ и ІІ ЧЕ – Ит.Е0
V дРазширено изучаване на математика и природни науки4
VІ аРазширено изучаване на изобразително изкуство1
VІ бРазширено изучаване на ИТ 0
VІ вРазширено изучаване на информационни технологии и английски език 1
VІ гРазширено изучаване на английски/ италиански език0
VІ дРазширено изучаване на математика и природни науки2
VІІ аИзобразително изкуство и информационни технологии2
VІІ бРазширено изучаване на информационни технологии и английски език2
VІІ вРазширено изучаване на информационни технологии и английски език4
VІІ гРазширено изучаване на чужд език:І група:  І ЧЕ – Ит.Е и ІІ ЧЕ – АЕ  ІІ група: І ЧЕ – АЕ и ІІ ЧЕ – Ит.Е4
VІІ дРазширено изучаване на математика и природни науки1
VІІI aРазширено изучаване на чужди езици
VІІI бПрофил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ІІ чужд език – италиански
VІІI вПрофил Екскурзоводско обслужване – Интензивно изучаване на италиански език II чужд език – английски
IX aРазширено изучаване на чужди езици0
IX бПрофил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ІІ чужд език – италиански0
IX вПрофил Екскурзоводско обслужване – Интензивно изучаване на италиански език II чужд език – английски0
X аПрофил „Чужди езици с интензивно изучаване на италиански език0
X бПрофил „Чужди езици с интензивно изучаване на английски език“ІІ чужд език – италиански0
Х вПрофил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ІІ чужд език – италиански1
ХІ аПрофил „Чужди езици с интензивно изучаване на италиански език0
ХІ бПрофил „Чужди езици с интензивно изучаване на английски език“ІІ чужд език – италиански1
ХІ вПрофил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ІІ чужд език – италиански 7
XII аПрофил „Чужди езици с интензивно изучаване на италиански език“Профилиращи предмети: Италиански език Английски език Български език и литература І група – История и цивилизацииІІ група – Биология и ЗО3
ХІІ бПрофил „Чужди езици с интензивно изучаване на английски език“Профилиращи предмети: Английски език Италиански език Български език и литература География и икономика4
ХІІ вПрофил: Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“Профилиращи предмети: Информатика Информационни технологии Български език и литература История и цивилизации1