3. март

3 март


В навечерието на този светъл ден, в който честваме 143 години от Освобождението на България, всички ние си спомняме и се прекланяме пред онези достойни българи, които извършиха велики дела в името на свободата на Отечеството ни. За тях България бе висш идеал, а наш дълг е да съхраним паметта им и да предадем посланията им – така валидни и днес!

Малките ученици от 2.д клас с чест и отговорност застанаха караул пред знамето на България. Децата с вълнение пяха патриотични песни и рецитираха любими български стихотворения.