Обучение на учениците от 12.04.2021

От 12.04.2021 г. обучението на учениците от  I – IV клас, VII клас,  VIII клас и X клас ще се осъществява присъствено.

Обучението на учениците от  V клас, VI клас, IX клас, XI клас и XII клас продължава в електронна среда от разстояние. Обучението на учениците се провежда синхронно в Тиймс, Офис 365, съгласно утвърденото седмично и дневно разписание за ІІ учебен срок на учебната 2020/2021 година. 

Продължителността на учебните часове в електронна среда е съгласно чл.7, ал.6 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, както следва:

  • тридесет минути – в прогимназиален етап;
  • четиридесет минути – в гимназиална степен.