Посещение в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

библиотека

В един топъл, дъждовен и облачен понеделник учениците от 9 А клас на 105 СУ „Атанас Далчев“ и аз (Чавдар Ветов -учител по история) посетихме най-голямото книгохранилище в България – Народната библиотека. Там ни посрещна и разведе г-жа Румяна Комсийска (от PR отдела на библиотеката). Първо влязохме в създадената от 2018 г. зала-музей проследяваща историята на книгата – от древни времена до днес. Благодарение на експонатите и познавателните табла, учениците разбраха какво представлява пергамент, как се е появила хартията, от какво се е правило мастилото преди столетия. Разгледаха копия на старинни славянски ръкописни книги с цветни изображения.


Фигура 2. Копие на средновековна ръкописна книга на славянски език
Фигура 3. Средновековни миниатюри.
Фигура 4. Пред изложените копия на старинни книги
Фигура 5. Разглеждане на залата „История на книгата“

В централната зала на библиотеката учениците разгледаха изложбата  „Един живот, отдаден на знанието. 120 години от рождението на проф. Тодор Боров“. Този български общественик е забележителен специалист по библиография и библиотекознание. Т. Боров има огромен принос за развитието на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. В изложбата са представени разнообразни документи свързани с неговото дело – писма, фотографии, статии от вестници, книги…

Фигура 6. Експонати от изложбата посветена на общественика и просветител Тодор Боров.
Фигура 7. Животопис на Тодор Боров.

През този месец Народната библиотека отбелязва 370 години от отпечатването на книгата „Абагар“ на българинът – католически епископ Филип Станиславов. Това е първата българска книга отпечатана на кирилица в Рим през 1651 г. Произведението на епископ Станиславов представлява сборник от молитви, предназначени за обикновения човек от онази епоха, имащ слаби познания за християнството и пазещ в себе си още много древни суеверия. Текстовете нямат дълбок философски смисъл и висока художествена стойност. Станиславов посвещава книгата си на „..своя народ български“ – поради стремежа на автора да просвещава обикновените българи, книгата му може да бъде включена в общата тенденция към демократизация на писаното слово – т.е. създаването на достъпни текстове за народа, а не само за високо просветените.

Фигура 8. Бюрото на писателя и просветител Пенчо Славейков.
Фигура 9. Облеклото на оперния певец Борис Христов за операта „Борис Годунов“
Фигура 10. Изложбата „Зад кулисите на Под игото“
Фигура 11. Познавателно пано от залата за история на книгата
Фигура 12. Изображение на светите братя Кирил и Методий – създателите на славянската азбука. Експонат от изложбата посветена на Тодор Боров

Виртуална разходка – https://tourmake.it/bg/tour/5ffa27a34717b6a4897d31818b1e84b4

Благодарности на национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ за гостоприемството!