Записване за 5 клас

school

Срокът за записване за 5 клас на класираните ученици от други училища е от 01.07.2021 г. до 05.07.2021 г. включително.

Необходими документи:
1. Заявление
2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал
3. Копие на удостоверение за раждане