Класиране на ученици за 5. клас

school

Класиране на външни ученици за 5. клас за учебната 2021/2022 година

  • вх. №1425/17.05.2021 г. – Паралелка с разширено изучаване на чужд език – италиански език
  • вх. №1446/18.05.2021 г. – Паралелка с разширено изучаване на чужд език – италиански език
  • вх. №1495/26.05.2021 г. – Паралелка с разширено изучаване на математика и природни науки
  • вх. №1481/26.05.2021 г. – Паралелка с разширено изучаване на чужд език – италиански език
  • вх. №1517/27.05.2021 г. – Паралелка с разширено изучаване на чужд език – италиански език

Класирането на ученици от 105. СУ ще е достъпно в Школо.