Свободни места за 1. клас

Уважаеми родители,

За второ класиране има 10 незаети места, разпределени по паралелки, както следва:

  • паралелка с разширено изучаване на италиански език – 7 места
  • паралелка с разширено изучаване на английски език – 1 място
  • паралелка с разширено изучаване на математика – 2 места