График поправителна сесия – септември, 2021 г.

календар calendar date

ГРАФИК

за редовна поправителна сесия – м.септември, 2021 година

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТКЛАСДАТА, КАБИНЕТ, ЧАСВИД НА ОЦЕНЯВАНЕТО ПО ЧЛ. 34 ОТНАРЕДБА № 11
1.Италиански език – ИУЧ – писмен изпитX07.09.2021 г.К-т 201 10:00 ч.За определяне на годишна оценка
2.Математика – ЗУЧ – писмен изпитVIII07.09.2021 г.К-т 20110:00 ч.За определяне на годишна оценка
3.Български език и литература – ЗУЧ – писмен изпитX08.09.2021 г.К-т 20110:00 ч.За определяне на годишна оценка
4.Гражданско образование – ЗУЧ – писмен изпитXI09.09.2021 г.К-т 20110:00 ч.За определяне на годишна оценка
5.Философия – ЗУЧ – писмен изпитX09.09.2021 г.К-т 20110:00 ч.За определяне на годишна оценка
6.Италиански език – ЗУЧ – писмен изпитX10.09.2021 г.К-т 20110:00 ч.За определяне на годишна оценка