Важна информация за ІV класиране, прием след 7. клас

school

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ:

  • профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ – 1 място
  • професионално направление „Екскурзоводско обслужване“ с интензивно изучаване на италиански език“ – 2 места

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

от 02.08.2021 до 06.08.2021 г. включително в канцеларията на училището от 09.00 до 15.00 часа

КЛАСИРАНЕ:

Обявява се на сайта на училището на 06.08.2021 година  до 16.00 часа.

ЗАПИСВАНЕ:

на 09.08.2021 година от 09.00 до 16.00 часа в канцеларията на училището

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Служебна бележка с резултатите от НВО – ксерокопие;
  • Свидетелство за основно образование –ксерокопие;
  • Медицинско удостоверение – ксерокопие – за професионално направление „ Екскурзоводско обслужване“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

  • Служебна бележка с резултатите от НВО – оригинал;
  • Свидетелство за основно образование – оригинал;
  • Медицинско удостоверение – оригинал – за професионално направление „ Екскурзоводско обслужване“;
  • Акт за раждане – ксерокопие.