ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА на 15/09/2021 !

15 септември

Уважаеми родители,

Предстои ни поредната различна учебна година. Изненади и предизвикателства очакват всички нас – ученици, учители, родители. Съвсем скоро е първия учебен ден, очакван с нетърпение и голямо вълнение от ученици и учители. Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки и тази година този ден няма да бъде както традицията позволява – дворът да е пълен с ученици, учители, родители. 

На тържественото откриване ще присъстват само  първите за  всеки етап класове – І, V, VІІІ и по  изключение ХІІ клас. Всички ученици трябва да бъдат в училище при спазване на посочения часови график и място на влизане в сградата на училището за провеждане на час на класа (запознаване с училищните правила за действие в ситуация на КОВИД 19, получаване на седмично разписание на часовете за І срок, получаване на учебници за І–VІІ клас, организационни въпроси).

Призоваваме всички стриктно да спазват противоепидемичните правила (задължително носене на лично предпазно средство – маска, спазване на дистанция, дезинфекция). 

В сградата няма да се допускат ученици и учители без маска.

Учениците от първи клас да бъдат в 08.45 часа в двора за тържествената церемония по откриване на учебната година. Останалите класове влизат за час на класа по определения график и вход. След приключване на часа класните ръководители извеждат паралелките от входа, от който са влезли. Класовете, които влизат през входовете откъм ул. „Св. Пимен Зографски“, се събират пет минути преди обявения час за влизане. Строяват се откъм двете страни на стълбището, като вдясно от него е паралелката, която ще премине през централния заден вход, а вляво – паралелката, която ще премине през страничния заден вход, откъм ул. „Св. Пимен Зографски“. След като класният ръководител събере класа, учениците влизат в сградата на училището заедно с него.

НАЧАЛО НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ – 9.00 ЧАСА.

НЯМА ДА СЕ ДОПУСКА ВЛИЗАНЕ НА РОДИТЕЛИ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕ. 

Присъстващите на тържеството родители на І, V и VІІІ клас трябва задължително да спазват противоепидемичните мерки – застават на определените от училището места.

Дежурни учители ще следят да не се смесват потоците от ученици на входовете и в коридорите, както и на двора.

Класовете ще напускат сградата на училището, съпроводени от класния ръководител през определените изходи, където ще има дежурен учител, който ще следи да не се смесват потоците от ученици.

ГРАФИК ЗА ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО НА 15.09.2021 Г.

Дежурни учители по входовете: 

  • Откъм ул. „Пимен Зографски“ – централен заден вход – Ренета Димитрова, Васил Василев /ИТ/, Мирела Марчева, Чавдар Ветов
  • Откъм ул. „Васил Калчев“ – Румелиана Христова, Валентин Вълев, 
  • Росалина Игнатова, Васил Василев /ФВС/

Виж още: