Входове през които влизат учениците

Важно

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ СА ДЛЪЖНИ ДА ВЛИЗАТ ПРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВХОД И ДА СПАЗВАТ ОПРЕДЕЛЕНАТА ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ