Родителска среща за учениците в 8. клас за учебната 2021/2022 г

родителска среща

Уважаеми родители, на 8 септември 2021 г. (сряда) в 18:00 ч. ще се проведе обща родителска среща за 8. клас. Очакваме ви във физкултурния салон на училището, ул. „Св. Пимен Зографски“ №7.