!ВАЖНО! Обучение в Електронна Среда на основание Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г.

Важно

На основание Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването всички ученици от І-ХІІ клас преминават към обучение в електронна среда от разстояние от 21.10.2021 година.

Обучението в електронна среда от разстояние ще се провежда в Тиймс, Офис 365 по утвърденото седмично разписание за І срок.

Обучението в електронна среда ще продължи до отмяна на въведените със Заповед № РД01-856 от 19.10.2021 година на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки в Р България.