Проучване на нагласите на родителите относно тестването на учениците

covid

Проучване за нагласите на родителите на учениците от 105. СУ относно задължителното тестване на учениците за Ковид-19.

Молr; родителите на учениците да попълнят ТОЗИ формуляр.