Родителски срещи

родителска среща

Уважаеми родители, предстоящите родителски срещи-консултации са със следния график на провеждане:

  • за І смяна  – 13.12.2021 година
  • за ІІ смяна – 14.12.2021 година

Начален час – 18.30 часа

Място на провеждане: Тиймс.