МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ И НАЧАЛО НА II СРОК !

Важно

ВАКАНЦИЯ
31.01. – 04.02.2022
НАЧАЛО НА ВТОРИ СРОК
07.02.2022
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО СМЕНИ
І СМЯНА -1.,4.,8.-12.
ЦДО2, ЦДО3
ІІ СМЯНА -2.,3.,5.-7.
ЦДО1, ЦДО4