Откриване на изложба

изложба

На 16 март 2022 г. в 105. СУ „Атанас Далчев” тържествено се откри изложба, посветена на живота и творчеството на големия италиански поет Данте Алигиери по случай  700 г. от неговата кончина – факт, който се отбелязва със значими културни събития по цял свят. Изложбата е подготвена от катедра „Романистика”  и специалност „Италианска филология” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и с подкрепата на Италианския културен институт в София. Организаторите избраха нашето училище като първа спирка от проекта на пътуващата изложба като израз на признание, че популяризираме изучаването на италианския език и култура. Бяха представени две книги, които са неразделна част като интелектуален продукт от идеята за изложбата: преводи на сонетите на Данте, осъществени от студентите в специалността „Италианска филология”, и книга-пътеводител за живота и творчеството на поета, чрез която да се опознае и вникне в дълбочината и непреходността на неговите послания като творец и хуманист. На откриването гостуваха преподаватели и студенти от специалността „Италианска филология” и директорът на Италианския културен институт г-жа  Верена Витур.