Прием в 1. клас

school

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ДЕЙНОСТСРОК
Обявяване на свободните места за І клас26.04.2022 г.
Подготовка за първото класиране (заключване на системата)05.06.2022 г.
Обявяване на резултатите от първо класиране Записване на класираните след обявяване на резултатите06.06.2022 г. до 12.00 часа
Записване на класираните на първо класиране07.06.2022- 10.06.2022 г.
Записване на класираните на първо класиране13.06.2022- 17.06.2022 г. до 17.00 часа
Край на актуализацията на профилите и подреждане на кандидатурите (заключване на системата)19.06.2022 г. 18.00 часа
Обявяване на резултатите от второ класиране Записване на класираните след обявяване на резултатите20.06.2022 г.
Записване на класираните на второ класиране21.06.2022 г.- 24.06.2022 г. до 17.00 часа
Край на актуализацията на профилите и подреждане на кандидатурите (заключване на системата)26.06.2022 г. 18.00 часа
Обявяване на резултатите от трето класиране Записване след обявяване на резултатите27.06.2022 г.
Записване на класираните на трето класиране28.06.2022 г.- 01.07.2022 г. до 17.00 часа
Край на актуализацията на профилите и подреждане на кандидатурите (заключване на системата)03.07.2022 г. 18.00 часа
Обявяване на резултатите от четвърто класиране Записване след обявяване на резултатите04.07.2022 г.
Записване на класираните на четвърто класиране05.07.2022 г.- 06.07.2022 г. до 17.00 часа
Елиминиране на незаписаните деца06.07.2022 г.
Край на актуализацията на профилите и подреждане на кандидатурите (заключване на системата)31.08.2022 г. 18.00 часа
Обявяване на резултатите от  първо текущо класиране Записване на класираните деца след обявяване на резултатите01.09.2022 г.
Записване на класираните деца на първо текущо класиране Край на записване на класираните деца02.09.2022 г.и 05.09.2022 г. 17.00 часа
Елиминиране на незаписаните деца05.09.2022 г.
Обявяване на резултатите от второ текущо класиране Записване на класираните деца след обявяване на резултатите07.09.2022 г.
Записване на класираните деца на второ текущо класиране Край на записване на класираните деца08.09.2022 г.и 09.09.2022 г. 17.00 часа
Елиминиране на незаписаните деца09.09.2022 г.

За повече информация – посетете страница за прием на сайта ни.