СЪОБЩЕНИЕ за обща родителска среща 2022-2023

Уважаеми родители,


На 27.06.2022 година, от 17:00 часа, във физкултурния салон на 105. СУ „Атанас
Далчев“, ще се проведе родителска среща за учениците от І. клас за учебната 2022/2023
година.


След приключване на общата част, срещата ще продължи в класните стаи по
паралелки, със съответния класен ръководител.


Присъствието Ви е важно за нас! Очакваме Ви!